De Levensboom

Hemelse Aardrijkskunde 

Ik weet niet of je van aardrijkskunde houdt, maar het is ronduit handig als je op een reis weet waar je bent. De Atlas van de Hemel werkt precies hetzelfde als een wereldatlas. In dit geval is de routekaart verwerkt in een levensboom, een soort van plattegrond voor spirituele ontwikkeling. De Atlas van de Hemel biedt een handig en overzichtelijk systeem dat je zal helpen structuur te krijgen in je denken. 

De tekening van deze levensboom lijkt op het eerste gezicht vrij eenvoudig, maar in werkelijkheid ligt aan deze afbeelding veel meer ten grondslag dan een simpel geometrische vorm van tweeëndertig lijnen die verbonden zijn door drie zuilen en elf ronde cirkels. 

Men noemt een symbool als de levensboom ook wel een glyfe. Angelologie gebruikt de levensboom om een helder overzicht te geven van haar planeten met de Aartsengelen, Engelen en Hemelmensen. Over de boom des levens bestaat wonderwel geen discussie. Alle wijzen zijn het er over eens: het waren de Engelen die aan de mensheid de glyfe van de levensboom gaven om hun wijsheid kenbaar te maken. 

Het doel van deze glyfe is een duidelijke toelichting te geven op de elf Engelenloges en de tweeëndertig paden die tussen de cirkels lopen. Deze cirkels staan voor de planeten en de Engelenloges. 

De tweeëndertig paden die de cirkels verbinden staan voor de spirituele weg die ieder mens loopt: van de aardevoet van de boom tot aan de hoogste top naar het licht en vormen een trap naar de hemel. 

logo