Familie Opstellingen

Zolang wij onze wortels niet(h)erkennen, zullen onze steeds groter wordende vleugels niet sterk genoeg zijn.
Familieopstellingen kunnen een weg zijn om deze wortels te ontdekken en ze van allerlei zaken te bevrijden, die ze zouden kunnen beschadigen en verzwakken. Pas dan kan de kracht van de wortels de vleugels instromen. En zijn wij vrij om te vliegen…, niet zonder maar mét vleugels…!

Opstellingen geven een diepgaand inzicht in jezelf, de dynamiek in (familie)systemen en de kracht liefde die de menselijke relaties stuurt. Deze liefde staat ons toe om tijdens de opstelling de waarheid in het moment te zien en te voelen. Hierdoor komen oude overtuigingen en eigen zienswijzen in een ander perspectief te staan en kunnen we ons zelf een groot cadeau geven: loslaten en teruggeven wat niet van ons is.

 'Wij hebben zonder uitzondering, één vader en één moeder. Iedereen is het kind van zijn beide ouders.'

Tijdens opstellingen wordt ook duidelijk dat elk probleem, hoe groot of ingrijpend ook een glimlach verdiend. Humor, een goede ademhaling, in de spiegel durven kijken en de werkelijkheid accepteren zoals die is, leiden tot vrijheid en geluk. Zo als velen van jullie misschien al hebben kunnen en mogen ervaren dat ieders aanwezigheid verbonden wordt met het 'Wetende Veld ' en positief bijdraagt aan de gestelde hulpvraag. Ieder die aanwezig is wordt ook 'aangeraakt' door de opstelling en voelt verbondenheid, herkenning, erkenning met zichzelf. Ieders aanwezigheid wordt dan ook als een geschenk ervaren en wij zijn enorm dankbaar dat je aanwezig bent. Zonder de aanwezigheid van representanten is het onmogelijk om hulpvragen op te kunnen opstellen! Iedere opstelling heeft iedere keer weer een ander karakter. Er zullen bijeenkomsten zijn waarin je je eigen familie kunt opstellen; je relatie; een organisatiestuk bv. binnen je werk; ouder – kindrelatie ; opvoedings- en gezinsproblematiek etc.

 

Familie opstellingen

logo