Workshops Opstellingen:

In het werken met kinderen en ouders is het voor ons belangrijk om het evenwicht in het familiesysteem er bij te betrekken. Dus niet alleen de therapie of de coaching maar ook kijkend naar het familiesysteem. Kinderen zijn in liefde aan hun familiesysteem gebonden.

Introductie workshop

In onze introductie workshop geven wij uitleg over het systemisch opstellen, de betekenis hiervan en hoe we dat toepassen in onze praktijk. We delen over ervaringen uit onze praktijk en middels eenvoudige praktische oefeningen maakt u als deelnemer kennis met het systemische opstellen. Er wordt voldoende gelegenheid geboden tot het stellen van vragen en het delen van ieders ervaringen.

Ouder-kind Opstelling

Opstellingen kunnen een diepe, bevrijdende werking hebben op gezinnen met kinderen die het moeilijk hebben en/of 'ongewoon gedrag' laten zien. Ongewoon' gedrag van kinderen en jongeren, psychische problemen,veelvuldig ziek zijn, angst- en eet stoornissen maken zichtbaar dat kinderen uit balans zijn. Vaak zijn kinderen gebonden aan een werkzaam familie lot. Zij zijn altijd de laatste schakel in de ketting van de generaties. De ervaringen van vorige generaties werken door in ons huidige systeem, geluk en ongeluk. Ziekte, zelfmoord, depressie maar ook problemen in relatie, huwelijk of familie kunnen gevolgen zijn van het familie systeem. Juist kinderen hebben de neiging om "in te springen" als zij zien, dat hun ouders in gevaar zijn, ook als ze daarmee riskeren de prijs van eigen ongeluk of falen te moeten betalen. Het komt ook voor, dat zij het nare of het zware van hun ouders herhalen, ook dat maakt deel uit van het diep gewortelde gevoel tot het systeem te behoren. Voor de ouders is het een opluchting als zij in familie opstellingen zien dat hun kinderen met 'opvallend gedrag' gebonden zijn aan een werkzaam familie lot. Ouders die zichzelf veel verwijten, twijfelen aan de opvoeding of zich schuldig voelen aan het gedrag van hun kinderen, zien dat zij net als hun kinderen, alleen maar verstrikt zijn en begrijpen dat zij hierdoor niet anders konden opvoeden. Nieuw inzicht kan bevrijding en energie geven. Kinderen moeten ongehinderd en vol vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien.

Dag workshop Opstellingen

We werken tijdens een dagworkshop met een groep van minimaal 8 en maximaal 20 mensen. We doen tijdens deze ééndaagse workshop meerdere opstellingen, afhankelijk van de thema's die ingebracht worden.
Tijdens de rondes kan iedereen vragen stellen naar aanleiding van de thema's die aan bod komen. Er is voor ieder die met een vraag komt ruimte om inspiratie voor de volgende stap of een antwoord te vinden. Daarnaast is er ook ruimte voor ervaringsgerichte (groeps) oefeningen.

 

logo