Innerlijk Kind Workshops

De volgende workshops worden verzorgd

1 Inner Child ... het kind in ons...

Inner Child werk helpt je om je angsten en gevoelens van onvermogen beter te kunnen plaatsen. Werken met het Innerlijk Kind is een van de meest simpele, directe en doeltreffende methoden om bij onze oorspronkelijke verwondingen te komen en die te helen. Respectvol en veilig worden de defensiemechanismen van je intellect gepasseerd, door direct contact te maken met het deel van jou dat het meest verbonden is met je wezenskern, maar ook het meest kwetsbaar is: je Inner Child.

2 Inner Child ... en hoe nu verder ...

Deze workshop is een vervolg op de Inner Child workshop. Het is bedoeld voor de mensen die de goede dingen die gebeurd zijn in het Inner Child weekend willen versterken en hun persoonlijk proces verder willen verdiepen.
Vanuit een groeiend volwassen bewustzijn leer je de ideale ouder te zijn die het Kind begrijpt en steunt, die niet oordeelt maar het Kind liefdevol begeleidt. De volwassene, die vanuit inzicht en liefde, verantwoordelijkheid neemt en draagt, zonder verwijt naar zijn ouders of omgeving.
De volwassene die vrij is van identificatie met de gevoelens van het kind, die ervaart dat je je gevoelens niet bent, maar hebt, vrij is van projecties en verstrikkingen uit zijn kindertijd. De volwassene die tot actie kan overgaan en ervoor kan kiezen het Innerlijke Kind te beschermen of van het kind te leren. Vanuit volwassen bewustzijn kan hij de negatieve overtuigingen van het Innerlijke Kind, die voort zijn gekomen uit vroegere ervaringen en die nu nog angst en pijn veroorzaken, onderzoeken op hun juistheid en het Kind de waarheid daarover vertellen.

3 Inner Child ... in het theater van de Ziel

In dit weekend gaan we ons ware zelf stap voor stap verder verkennen en bevrijden we ons steeds meer van onze oude kinderbeelden. Vanuit het samenspel tussen de volwassene en het Inner Child openen we ons hart en geven we ons over aan dat wat groter is dan ik! In de diepste zin van het woord worden we dan herboren...in het 'theater' van de Ziel.

 

logo