Innerlijk Kind

 

Innerlijk Kindwerk helpt je om je angsten en gevoelens van onvermogen beter te kunnen plaatsen. De zachtheid en gevoeligheid van de innerlijk kind benadering stelt je in staat toegang te krijgen tot diepe gevoelens die begraven hebben gelegen en die moeilijk aan de oppervlakte kunnen komen. In de mate dat je je gewonde kind geneest en integreert, zal het ophouden je volwassen leven te verstoren. Het is fijn als het kind in je de kans krijgt om erkend, gezien en gehoord te worden. Wanneer je de relatie met je Innerlijk Kind hersteld zal er een stuk bevrijding plaats vinden, waardoor je meer ruimte en vrijheid als volwassene krijgt.

Lees verder

logo